IMAG0573

IMAG0584

IMAG0574

IMAG0576

IMAG0580

IMAG0581

Coaching

Ik heb het geluk gehad om een aantal keren in mijn leven mensen te hebben ontmoet die mij, ieder op hun eigen inspirerende wijze, een spiegel voorhielden. Het zorgde bij mij voor helder inzicht in de processen waarmee ik bezig was. En het heeft me duidelijkheid gebracht over stappen en beslissingen voor mijn leven, die bij mij passen. Op dezelfde manier wil ik graag een spiegel voor anderen zijn.

Ik bied een aantal specifieke vormen van individuele, persoonlijke coaching aan. Coaching is altijd maatwerk, in bijzondere gevallen is het mogelijk om coaching in groepen te geven. Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over welke vorm van coaching het beste is voor jou? Neem vrijblijvend contact met me op, ik help je graag.

Gezond oud worden!

Obesitas, diabetes II en veel andere gezondheidsproblemen zijn (voor een deel) het gevolg van onze gejaagde en inactieve westerse leefstijl. Door veranderingen in je voedings- en beweegpatroon aan te brengen, ga je je al beter voelen. Bovendien, en dat is een mooie bonus, verklein je daarmee het risico op een groot aantal ziekten. Of kan je je medicijngebruik verminderen, wat op zichzelf beschouwd je gezondheid al ten goede komt.

Je voedings- en beweeggewoonten veranderen raakt verschillende facetten van je leven. Ik ga  graag met jou op zoek naar jouw motivatoren en saboteurs die je hierbij tegenkomt. Dat werkt het beste als er een bepaalde ‘klik’ tussen jou en mij is. Daarom begin ik een dergelijk begeleidingstraject met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis daarvan kan ik je ook adviseren welke veranderingen in je voedings- en beweeggewoonten naar een gezonder en gelukkiger leven leiden. Mijn uitgangspunt daarbij is dat ik advies geef en dat jij aangeeft tot hoever je wil gaan; jij blijft dus de regisseur van je eigen leven!

IMAG0490

Gezond en gelukkig oud worden!

Hoge bloeddruk, gejaagdheid, slapeloosheid en andere stress-gerelateerde klachten worden vaak behandeld met medicijnen. Die kunnen weliswaar snel tot verbetering leiden, maar het onderliggende probleem wordt er niet mee opgelost. Het onderliggende probleem heeft vaak met aangeleerde reacties en je zelfbeeld te maken. Ik wil graag dat je gezond en gelukkig oud wordt. Daarom pak ik de oorzaak van de stress grondig aan door voeding, beweging, ontspanning en zingeving in balans te brengen.

Je gedrag en leefgewoonten veranderen raakt verschillende facetten van je leven. Ik ga graag met jou op zoek naar jouw persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden hierbij. Dat werkt het beste als er een ‘klik’ tussen jou en mij is. Daarom begin ik een dergelijk begeleidingstraject met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De inhoud van het begeleidingstraject stemmen we daarbij samen af.

Individuele (kunstzinnige) begeleiding

De ‘weg naar je kern’ vinden en uitdrukking geven aan jouw verlangens en behoeften vergt aandacht. Vraag je eens af of je voldoende toekomt aan de verwezenlijking van jezelf. Het gevoel ‘niet vooruit te komen’ of niet lekker in je vel te zitten, zijn de eerste signalen dat het goed is om afstand te nemen en je deze vraag te stellen.

Te weinig aandacht besteden aan die eerste signalen leidt niet zelden tot een burn-out; dan weet je zeker dat er iets moet veranderen, maar beter kan je het zo ver niet laten komen.

Bij deze vorm van begeleiding maak ik gebruik van verschillende vormen van kunst. Dat maakt, zo is gebleken, de zoektocht naar je kern doelmatiger en leuker.

Van-Rups-Tot-Vlinder(foto afkomstig van www.uwkeuze.net).

IMAG0594

pesten

Pesten? Een professionele aanpak helpt!

Hoeveel kinderen overkomt het niet: slachtoffer worden van pesten? Pesten is een sociaal groepsprobleem dat groepsgewijs moet worden aangepakt. Maar er zal ook individuele aandacht moeten zijn voor zowel het gepeste als het pestende kind, wil je het probleem structureel oplossen. Ik weet wat het is om gepest te worden en ik weet wat het is om ouder te zijn van een kind dat gepest wordt. Als ervaringsdeskundige én met de professionele kennis die ik in huis heb, kan ik de ondersteuning bieden die nodig is om aan het pesten een einde te maken.

IMAG0012rechtop

IMAG0016

IMAG0021rechtop